www.zbzzorwp.ciechanow.internetdsl.pl

 
 

 

 

                                                                                         

                                                                                                                         Witamy na naszej stronie


Związek Żołnierzy Wojska Polskiego


koło nr 1 w Ciechanowie


 

18 luty 2012 r.  -   Zimowe spotkanie integracje członków i sympatyków ZŻWP na strzelnicy w Chotumiu.

           Zimowa aktywność Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 1 w Ciechanowie oraz środowiska wojskowego na spotkaniu integracyjnym - strzelnica w Chotumiu. 

relacja oraz serwis zdjęciowy Extra Ciechanów wyd. nr 369 z dnia 28.02.2012r.

22 październik 2011 r.  -   Uroczystość Obchodów Święta 1 WDZ w dniu 22.10.2011 r.

           Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 1 w Ciechanowie serdecznie zaprasza na uroczyste obchody Święta 1 WDZ, które odbędą się w dniu 22.10.2011 r. od godz. 12.00.

25 czerwiec 2011 r.  -   Zebranie plenerowe koła. Zawody strzeleckie w Chotumiu.

Dokładnie z początkiem wakacji Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zainaugurował swoją letnią aktywność wydarzeniem nawiązującym do tradycji letnich doświadczeń poligonowych właściwym dla pory roku, ale też ważnym dla rozwoju współczesnych form partycypacji obywatelskiej w strukturach obronnych kraju .....................

serwis zdjęciowy

28 maj 2011 r.  - Nadzwyczjny Rejonowy Zjazd ZŻWP.

W dniu 28.05.2011 r. odbył się Nadzwyczajny Rejonowy Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ciechanowie .........

informacja


09 kwiecień  2011 r.  -   Zebranie Wilkanocne koła.

    W dniu 09 kwietnia 2011 od godz. 11.00
odbyliśmy Wielkanocne spotkanie ciechanowskiego Koła Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego .............

serwis zdjęciowy


06 czerwiec  2010 r.  -   Zebranie plenerowe koła.

    W dniu 12 czerwca 2010 od godz. 12.00, 
płk rez. Marek FALKOWSKI - Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 1 w Ciechanowie,   zaprasza na zebranie plenarne koła na OC Targania.
   Na ul. Witosa 4 podstawiony zostanie autobus ZKM. Odjazd autobusu godz.11.30.

serwis zdjęciowy

25 maj 2011 r.  -   Zmiana nazwy Związku.

Informujemy, że w dniu 26 maja 2011 r. minął rok od dnia, kiedy nasz Związek oficjalnie przyjął nazwę:


ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO.

Decyzją z dnia 26 maja 2010 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Krajowego Rejestru Statut Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ostatecznie przyjęty na IX Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów w dniu 13 kwietnia 2010 r.

12 luty 2010 r.  -   Oficerska nominacja 12.02.2010 r.

           W dniu 12.02.2010 r. w Sali Tradycji 1
Ciechanowskiego Pułku Artylerii im. Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczystość wręczenia mjr rez. Wiesławowi Bartkowiczowi nominacji na stopień wojskowy podpułkownika rezerwy. Aktu wręczenia dokonał w imieniu Ministra Obrony Narodowej Prezes koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego płk dypl. rez. Marek Falkowski. Uroczystość poprowadził mjr Stefan Bonisławski. 

serwis zdjęciowy

30 września 2009 r.  -   Uroczystość Obchodów Święta 1 WDZ w dniu 10.10.2009 r.

           Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego Koło nr 1 w Ciechanowie serdecznie zaprasza na uroczyste obchody Święta 1 WDZ, które odbędą się w dniu 10.10.2009 r. od godz. 11.00.

Program obchodów Święta:

11.00 - 11.30 - Msza Święta w intencji żołnierzy 3pp i 3 pz (Kaplica Garnizonowa)

11.45 - Bojowe tradycje 3 Berlińskiego Pułku Piechoty (Sala Tradycji 1 pa)

12.15 - Złożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową 3 Berlińskiego Pułku Piechoty i 3 Berlińskiego Pułku Zmechanizowanego

12.30 - Żołnierski raut - Klub Garnizonowy.

serwis zdjęciowy

07 września 2009 r.  -   List Szefa Sztabu Generalnego WP do Prezesa ZBŻZiOR WP - koła nr 1

           W
związku z pismem Prezesa ZBŻZiOR WP - koło nr 1 w Ciechanowie Pana
płk. dypl. rez. Marka Falkowskiego do Ministra Obrony Narodowej w sprawie daleszej
przyszłości 1. pułku artylerii w garnizonie Ciechanów, otrzymaliśmy odpowiedź od
Szefa Sztabu Generalnego gen. Franciszka GĄGORA.
Poniżej linki do treści pisma.

strona 1 pisma
strona 2 pisma

05 maja  2009 r.  -   Zebranie koła.

    W dniu 23 maja o godz. 11.00, 
płk rez. Marek FALKOWSKI - Prezes Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego Koło nr 1 w Ciechanowie,   zaprasza na zebranie koła w Klubie Garnizonowym Ciechanów.
W porządku zebrania m.in. organizacja zebrania plenerowego na OC TARGONIA w czerwcu.


30 marca  2009 r.
 -   Zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

    W dniu 04 kwietnia o godz. 11.00,
ppłk rez. Henryk STEMPIEŃ - Prezes Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Ciechanowie,   zaprasza na zebranie sprawozadwczo - wyborcze oraz spotkanie Wielkanocne w Klubie Garnizonowym Ciechanów.


31 stycznia 2009 r.
 -  Apel Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego koło nr 1 w Ciechanowie w sprawie
1% swojego podatku rocznego.

    19 kwietnia 2006 roku ZBŻZiORWP został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego aktem Nr KRS 0000141267 jako organizacja pożytku publicznego z nieodpłatną działalnością. W związku z powyższym powstała możliwość uzyskania środków finansowych i tym samym większego niesienia pomocy potrzebującym osobom, poprzez przekazywanie 1% podatku w rocznym oświadczeniu podatkowym składanym przez: świadczeniobiorców wojskowych i ich rodziny rozliczających się samodzielnie i tych, których rozliczają Wojskowe Biura Emerytalne, a także żołnierzy kadry czynnej, którzy w przyszłości będą korzystać z pomocy naszego Związku.
      Zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy popierają działalność społeczną i akceptują działalność naszego stowarzyszenia aby deklarowały i przekazywały 1% swojego podatku rocznego na ZBŻZiORWP koło numer 1 w Ciechanowie.


12 grudnia 2008 r.  -  Obchody Święta 1 Ciechanowskiego Pułku Artylerii im. J.Piłsudskiego.

    W dniu 12 grudnia 2008 roku w obchodach Święta 1 Ciechanowskiego Pułku Artylerii im. Józefa Piłsudskiego uczestniczyli członkowie koła nr 1 ZBŻZiORWP  w Ciechanowie.
W trakcie obchodów Święta Pułku w Sali Tradycji Pułku odbyła się podniosła uroczystość wyróżnienia sztandaru koła nr1 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy w Ciechanowie odznaką Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Odznakę nadał Prezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP
płk inż. Henryk STRZELECKI.

serwis zdjęciowy

Copyright © by A.W.

statystyka